Contactes & organigrames de l’IFCT

Secretariat pedagògic: Michelle PERNIER
Director: Joan PEYTAVÍ DEIXONA
Director adjunt: Alà BAYLAC-FERRER

Formació a distància SETELCAT: Míriam ALMARCHA PARÍS
Ensenyament de Català per a No Especialistes (NSP, Certificats de Llengua Catalana A, B1, B2): Alà BAYLAC-FERRER

Laboratori: CRESEM (EA 7397)

Professorat fix
 • Míriam ALMARCHA PARÍS, MCF
 • Maria BALASTEGUI, PRCE
 • Alà BAYLAC-FERRER, MCF
 • Carla FERRERÓS PAGÈS, MCF LRU
 • Joan PEYTAVÍ DEIXONA, PR

Vacataris
 • Estel AGUILAR MIRÓ, UdS
 • Morgane ALMERGE, UPVD
 • Imma BARTRINA, PRCE
 • Joan-Francesc CASTEX-EY, professional
 • Jordi CICRES BOSCH, UdG
 • Mélanie GARCIA ORELLA, PRCE
 • Vanessa GARCIA ALONSO, CD66
 • Sebastià GIRARD, professional
 • Mariona ILLAMOLA DAUSÀ, UdG
 • Maria Esther JORDANA SANTIAGO, UdG
 • Erica LAFFORGUE, PRCE
 • Martí MAJORAL, professional
 • Deborah MALET SALVADOR, PRCE
 • Elisabeth MARGAILL, PRCE
 • Mònica PALAU, PRCE
 • Mònica PLANA CULUBRET, UdG
 • Joan PUBILL BRUGUÉS, UAB
 • Georgina RODRÍGUEZ MUÑOZ, UdG
 • Macià SERRA SERRA, UdG
 • Natàlia VERDAGUER, PRCE
Mise à jour le 21 de maig de 2024
https://ifct.univ-perp.fr/contacts-organigrammes/contactes-organigrames-de-lifct

Vous êtes connecté en tant que [[PRENOM]] [[NOM]].

Voulez-vous continuer avec ce compte ?