Secretariat IFCT

Inscripció pedagògica

La inscripció pedagògica és diferent de la inscripció administrativa a la universitat. La inscripció a les avaluacions és obligatòria.
Cada estudiant defineix, d'acord amb el professorat, la llista d'ECUE per les quals ha de ser avaluat.                                                                                                                                                               
Aquesta inscripció valida les opcions escollides i permet establir expedients i diplomes a final de curs.

Per a la inscripció pedagògica, poseu-vos en contacte amb el secretariat de l’IFCT a l'inici del curs del 12 de setembre al 27 d'octubre.

IFCT - Casa dels Països Catalans - Camí de la Passió Vella 66860 PERPINYÀ cedex
Tel (+33) / (0) 468 66 22 10
E-mail ifct@univ-perp.fr
Mise à jour le 21 de maig de 2024
https://ifct.univ-perp.fr/scolarite/secretariat-ifct

Vous êtes connecté en tant que [[PRENOM]] [[NOM]].

Voulez-vous continuer avec ce compte ?